กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 20 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)


 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

📌โดยขอบเขตของโครงการที่เปิดยื่นมีดังนี้

 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)
      - โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้รอยต่อในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย (Seamless E-services in Digital Transformation of Thailand Government)
      - โครงการพัฒนาระบบแผนที่อาชญากรรมแบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
      - โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลโครงข่ายการสื่อสาร สาหรับการสร้างแบบจำลองตัวแทน (Agent Based Simulations) เพื่อการรับมือเชิงป้องกันโรคอุบัติใหม่ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาด COVID-19 ประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8126 

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ www.facebook.com/BTFPNEWS

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทางโทรศัพท์: 025548145 หรือทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป