กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 3 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565


 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ระยะเวลาเปิดรับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565

📌โดยขอบเขตของโครงการที่เปิดยื่นมีดังนี้

 โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)

โครงติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

โครงการแนวทางการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม

โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8126 

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ www.facebook.com/BTFPNEWS

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทางโทรศัพท์: 025548124 หรือทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป