กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 3 สิงหาคม 2564
ประกาศเปิดรับยื่น โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)


 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น.

ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 3)

📌โดยขอบเขตของโครงการที่เปิดยื่นมีดังนี้

โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52(2)   
      - โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ Internet of Things (IoT) ของไทยสู่อาเซียน

      - โครงการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

      - โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับบริหารและจัดการสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (MANO) และการให้บริการฟังก์ชั่นเครือข่ายเสมอนจริง (NFV/SDN) สำหรับการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส่งเสริมการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
     
      - โครงการวิจัยและพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลใบหน้าบุคคลและยานพาหนะ ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย

      - โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศในการปฏิบัติการบินของอากาศยานไร้คนขับ

      - โครงการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ การกำกับดูแลดาวเทียมประเภทวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) และเสนอนโยบาย แนวทางส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศ ด้านดาวเทียม ของประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8117 และ 02-554-8113

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/ และ www.facebook.com/BTFPNEWS

คำเตือน : โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างให้การช่วยเหลือในการยื่นขอรับทุน กทปส. พบเห็นการเรียกรับเงินโปรดแจ้งเบาะแสให้ทางกองทุนทราบ ทางโทรศัพท์: 0814458669 หรือทาง inbox facebook: กทปส. - กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ หรือ e-mail: btfp@nbtc.go.th ทั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป