กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 31 มีนาคม 2565
กทปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

     
         ภาพบรรยากาศ กทปส. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยพนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 39,200 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี