กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 25 มิถุนายน 2564
การมอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

            สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน กสทช. จำกัด นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 "โครงการ ชสอ. รวมใจสหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19" ปี2564

            ทั้งนี้ กทปส. เคยให้การสนับสนุน ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ARI Clinic หรือภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในการต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก