กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 16 กรกฎาคม 2564
กทปส. ร่วมช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนและแคมป์คนงาน ในวิกฤติการณ์covid-19

            วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 กทปส. นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และ นายชาญวุฒิ อำนวยสิน เป็นตัวแทนมอบอาหารจำนวน 600 กล่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนและแคมป์คนงานที่ต้องกักตัว ผ่านทางมูลนิธิ คลองเตยดีจัง และ Bangkok Community Help Foundation

            การช่วยเหลือในครั้งนี้ กทปส. ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคน ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้ออาหาร ไม่มากมายแต่ทำด้วยใจ พวกเราหวังว่าน้ำใจนี้จะช่วยให้พี่น้องในชุมชนและชาวแคมป์คนงานมีขวัญและกำลังใจในการสู้ผ่านวิกฤตระลอกนี้ไปได้