กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กิจกรรม 27 กันยายน 2564
รางวัลทีวีสีขาว (White Television Awards)

 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านรับชมเทปบันทึกภาพงานประกาศผลและมอบรางวัล ทีวีสีขาว ครั้งที่ 2 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส.

โดยออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 23.00 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข33

🤍โครงการ "รางวัลทีวีสีขาว" (White Television Awards) โดย มูลนิธิจำนง รังสิกุล
เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อให้ผู้รับชมได้รับสาระและประโยชน์จากรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook: White TV Awards รางวัลทีวีสีขาว
Website: http://www.whitetvaward.com/