กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 29 พฤศจิกายน 2564
ฝึกอบรมการตรวจสอบคลื่นความถี่และการแสดงผลด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง

             ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมการตรวจสอบคลื่นความถี่และการแสดงผลด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง" จัดทำโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นโครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของระบบตรวจสอบคลื่นความถี่ของต่างประเทศ และนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น Augmented Reality (AR) มาใช้ร่วมกับการตรวจสอบคลื่นความถี่ และเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

🗼 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/3qPY3dx
🗼https://sites.google.com/.../spectrum-monitoring-system/home

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: @AR.Spectrum.Monitor.TH