กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 12 มิถุนายน 2564
ภาพเบื้องหลังการจัดทำรายการ"D มีดี" เป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับทุนจาก กทปส.


นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างรู้เท่าทัน ได้ลงพื้นที่ตรวจการถ่ายทำรายการ D มีดี จัดทำโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส.

รายการ "D มีดี" รายการโทรทัศน์ที่ทุกคนรับชมร่วมกันได้ นำเสนอด้วย ภาษามือเต็มจอ พร้อมด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง ดำเนินรายการโดยทีมพิธีกรคนหูหนวก และ พิธีกรหูดี ร่วมกันนำเสนอเรื่อง "รู้เท่าทันสื่อ" ผ่านเรื่องราวของคนพิการหลากหลายประเภท

 ออกอากาศทาง ททบ.5 HD1 (กดช่องหมายเลข 1) ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.00 - 18.30 น. และทางโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง 10 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 17.30 น.