กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 23 มิถุนายน 2566
โครงการสื่อยอดนักสืบ

รายการ “สื่อยอดนักสืบ” โดย บริษัท เท่นิยม จำกัด ได้รับทุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นรายการในรูปแบบการตอบคำถามจากประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ หรือ Quiz show ที่เปิดโอกาสให้คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน ได้สมัครเข้ามาออดิชันในรายการ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ เข้าไปมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างรู้เท่าทัน เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสังคมแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ผู้ที่ผ่านการออดิชัน จะได้เข้าอบรมการรู้เท่าทันสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตอบคำถาม โดยการแข่งขันในแต่ละรอบ จะเป็นการตอบคำถามเก็บสะสมคะแนน เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อๆ ไปจนกระทั่งได้สุดยอดนักสืบสื่อเพียง 2 คน (คนพิการทางการเห็น 1 คน คนพิการทางการได้ยิน 1 คน) ที่จะไปเปิดโลกเรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อคนพิการในต่างประเทศ
เสริมทัพความเข้มข้นโดยเหล่า Commentator ชื่อดัง คุณรัดเกล้า อามระดิษ นักร้อง นักแสดง , ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงาน กสทช. , และคุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ สาวน้อยพลังบวก และผนึกกำลังความสนุกโดยเหล่าพิธีกรคนทั่วไป แคน-อติรุจ กิตติพัฒนะ , พิธีกรคนตาบอด ท็อฟฟี่-โสภณ ทับกลอง และพิธีกรคนหูหนวก การ์ตูน-ชยาภรณ์ ทองท้วม
รายการ “สื่อยอดนักสืบ” ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 11.30 น. ทางช่อง 9 MCOT HD