กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 28 มิถุนายน 2566
โครงการขยายผลระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร สำหรับประโยชน์สาธารณะ

ไม่ใช่แค่สร้างนวัตกรรม แต่นี่คือการสร้าง Ecosystem ที่ช่วยให้ระบบนิเวศสาธารณสุขไทยได้หายใจต่อ 🧑‍🔬
.
🍀 รู้หรือไม่? ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคติดต่อ อาทิ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ โควิด-19 และโรคไม่ติดต่ออย่างมะเร็งปอด อีกทั้งยังมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย ขณะเดียวกันยิ่งมีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าไร ภาระการรักษาผู้ป่วยที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกัน
.
🥇 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผนวกกับนวัตกรรมด้านการแพทย์และการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนา ‘อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบชาญฉลาด (Smart Breath)’ เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจได้สำเร็จ จนสามารถคว้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
.
🫁 โดยจุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้ คือการนำศาสตร์ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูปอดได้ด้วยตัวเอง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล โดยตัวเครื่องจะมีส่วนเมาท์พีซให้ผู้ป่วยเป่าลมเข้าเครื่อง และข้อมูลจะถูกแปรผลและส่งไปยังแอปพลิเคชัน ทำให้สามารถบันทึกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์ความแข็งแรงของปอดผ่านปริมาณลมที่เป่าเข้าเครื่องในแต่ละวินาที โดยการเป่าลมเข้าเครื่องเพื่อวัดผลนั้นจะมีการกระตุ้นผ่านเกม ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสนุก ไม่เครียดกับการทำการฟื้นฟู และเห็นพัฒนาการจากกิจกรรมการฟื้นฟูของตนเองได้ด้วย
.
👩‍🔬 นอกจากจะช่วยฟื้นฟูปอดของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจให้กลับมาแข็งแรงหายใจได้เต็มปอดแล้ว ยังช่วยให้ระบบนิเวศสาธารณสุขไทยหายใจได้คล่องขึ้นอีกเช่นกัน เพราะเมื่อผู้ป่วยสามารถทำกายภาพ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้ในทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล คุณหมอและพยาบาลก็สามารถเข้าถึงผู้ป่วยอื่นๆ ได้มากขึ้น ถือเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดระบบการแพทย์ทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน จากฝีมือนักวิจัยชาวไทยเพื่อคนไทยด้วยกันเองอย่างแท้จริง
.
📍 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://btfp.nbtc.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/BTFPNEWS
#สำนักงานกสทช. #กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ #BTFP #SmartBreath