กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

ข่าวสาร 27 เมษายน 2566
โครงการหอฟอกอากาศอัจฉริยะ

เมื่อหมอกจางๆ และควันที่เราเห็นไม่ใช่แค่เพลงของพี่เบิร์ด-ธงไชย แต่เป็นวิกฤตมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตคนไทยเป็นอย่างมาก 😷
.
🌍 ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นเกินค่ามาตรฐานที่มีสาเหตุมาจากฝุ่นละออง ก๊าซธรรมชาติ หรือมลพิษจากท่อไอเสียของรถยนต์ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่ที่แออัด หรือในเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว
.
🍃 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหาทางสังคม จึงได้มีการมอบทุนสนับสนุนบริษัท ไทยโซล่าเวย์ จำกัด ดำเนินการวิจัย “โครงการการศึกษาและพัฒนาหอฟอกอากาศอัจฉริยะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมดูแลผ่านเทคโนโลยีไอโอที เพื่อการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่สาธารณะ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
.
🌞 ด้วยการพัฒนา “หอฟอกอากาศอัจฉริยะ” โดยมีการทำงานด้วยระบบม่านน้ำ ที่ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ อีกทั้งยังมีการดูดอากาศเสียเข้าไปฟอก เพื่อปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาทดแทน ที่ปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถฟอกอากาศได้ในระยะ 100 ตารางวา ได้ถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่
.
📱 นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี (IoT) เข้ามาช่วยในหอฟอกอากาศอัจฉริยะ ทำให้สามารถวัดค่าฝุ่นได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถบอกได้ว่ามีสภาพอากาศในบริเวณเป็นอย่างไร ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหอฟอกอากาศอัจฉริยะมั่นใจ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันได้เแบบเรียลไทม์
.
🌈 ปัจจุบันมีการนำร่องติดตั้งหอฟอกอากาศอัจฉริยะ 2 จุด คือ ศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช และ ศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณด้านหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ซึ่งในอนาคต ทีมวิจัยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาหอฟอกอากาศไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยการต่อยอดจากหอฟอกอากาศไปเป็นสวนแนวตั้ง (Vertical Garden) เพิ่มเติม เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น… ไม่แน่ว่าในอนาคต เราอาจได้เห็น “หอฟอกอากาศอัจฉริยะ” ที่ว่านี้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจ สามารถสูดหายใจได้อย่างเต็มปอดยิ่งกว่าเคย