กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest

กฎหมายและเอกสารเผยแพร่
มติคณะกรรมการบริหารกองทุน

มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 7/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 6/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 5/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 4/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 3/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 2/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 1/2566
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 12/2565
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 11/2565
มติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 10/2565
 |<  < 1 2 3 4 5  >  >|